Holding

İşe Alma ve Yerleştirme

 

IC Holding ve Grup Şirketlerinin hedeflerinden, ilkelerinden ve değerlerinden yola çıkarak açık pozisyonlara doğru adayları yerleştirebilmek adına işe alım süreçlerimizi standardize ettik.

İşe alım süreçlerimizde öncelikli kriterimizi yetkinliklerimiz doğrultusunda belirledik. Kurumsal ve yönetsel yetkinliklerden oluşan IC Holding Yetkinlik Sözlüğü’müz de belirtilen kurumsal yetkinliklere tüm adaylarımızın sahip olmalarını beklerken, yönetsel pozisyonlar için değerlendirdiğimiz adaylarımızın hem kurumsal, hem de yönetsel yetkinliklere sahip olmalarını bekliyoruz.IC Holding ve Grup Şirketlerinin hedeflerinden, ilkelerinden ve değerlerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için işe alım süreçlerimiz standardize edilmiştir.

İşe alım süreçlerimizin öncelikli kriteri yetkinliklerimizdir. Yetkinliklerimiz kendi içerisinde Kurumsal Yetkinlikler ve Yönetsel Yetkinlikler olmak üzere ikiye ayrılır. Tüm adaylarımızdan Kurumsal Yetkinliklere sahip olması beklenirken, yönetsel fonksiyonu olan bir pozisyon için değerlendirilen adayımızdan hem Kurumsal hem de Yönetsel Yetkinliklere sahip olması beklenir. 

Kurumsal Yetkinlikler:

 • Başarma Arzusu
 • Süreç Verimliliği
 • Ekip Çalışması/İşbirliği
 • Değişime Açıklık/Sürekli Gelişim
 • Problem Çözme ve Sonuçlandırma

Yönetsel Yetkinlikler:

 • Stratejik Düşünme
 • Liderlik ve Ekibini Geliştirme (Koçluk)
 • Yenilikçi Düşünme
 • Hedef Odaklılık
 • Etkin Karar Alma

İşe alım sürecinde adaylarımızın uygunluğunu değerlendirirken pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarını kullanıyoruz;

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Kişilik Envanteri
 • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylarımıza ilgili şirketlerimizin İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi iletilerek, işe giriş işlemleri başlatılıyor.

İşe başlayan çalışma arkadaşımız için çalışma düzenine ve işleyişine kısa sürede uyum sağlayabilmesi adına, ilk iş günü bir oryantasyon programı düzenliyoruz. Programımız, insan kaynakları oryantasyonuna ek olarak, ilgili yönetici tarafından verilen iş başı eğitimi de kapsıyor.

IC Holding ve grup şirketlerimize aşağıdaki linki tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.