ENERJİ

Tahvil İhraç Belgesi Onaylandı

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bahse konu İhraç Belgesi aşağıdadır.

Konuya ilişkin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda yapılan bildirime linkten ulaşmak mümkündür.